Игри

Информация за страница Пещера

Пещера е град в Южна България. Намира се в Пазарджишка област и на близко разстояние от Батак и Брацигово. В областта е трети по големина, а от общо 244 града в страната по големина се нарежда на 45-то място. Освен това е административен център на едноименната община. Намира се в предпланината, на границата с Горнотракийската низина. От областният град Пазарджик се намира на 18 км разстояние. В североизточна посока на един километър се отделя пътят за областния център, чрез който се осъществява пряка транспортна връзка с общинските селища. Климатът е предимно умерен и без резки колебания в температурите. Градът е селище с много стара и същевременно интересна история. От епохата на неолита датират най-ранните следи и свидетелства за наличието на човешки живот. На базата на откритите находки специалистите правят заключението, че през бронзовата епоха пещерите Снежанка и Юбилейна са обитаеми. Тракийското племе беси обитава този район в продължение на хилядолетия и изпитва влиянието на римляните и византийците.

    Селището възниква в пещерската котловина става през втората половина на четвъртия век преди Христа. По-късно най-трайно и продължително си взаимодействат три етноса. Това са българи, траки и славяни. За това свидетелстват откритите в околностите останки от хилядолетна култура. Към тях принадлежат строителни материали и оръдия на труда, както и оръжия и кюпове с обгорено жито. Също така сред останките са открити монети, саркофази и останки от няколко крепости. Има няколко предположения относно името на града Перущица. Най-силен изглежда този, свързан с множеството пещери в целия район. От 1479 г. пък датира най-ранният писмен документ, в който се споменава селището със сегашното си име. По това време то е част от тимара на неизвестния Мустафа заедно с още 41 други селища. В епохата на Българското Възраждане в града се извършва интензивно строителство на църкви, къщи,чешми и училища. Първото светско българско училище там е открито през 1848 г., а през 1873 г. се създава и читалище Надежда. Спас Зафиров е известен и изтъкнат учител. Той преподава на едни от най-видните български личности Вазов, Ботев и Левски. Също така той е баща на българския генерал Атила Зафиров. Няколко са хайдутите от града, които се присъединяват към четата на Тодор Банчев.

   Това са Динко, Сотир Келеш и Тодор Фиданов. Георги Зафиров и двамата братя Димитър и Атанас Горови се включват активно по време на национално – освободителните борби. Нешо Чипев и Георги Стоилов пък участват в българското опълчение. На 6 януари 1878 г. Пещера е освободен от османците от 17-та рота на поручик Панин. За гарнизон в града пък остава осма рота на капитан Сафонов от редиците на 123-ти Козловски полк. В годината на Априлското въстание в града има 800 къщи, от които 500 са български. Населението е разнообразно и включва различни етнически групи. Най-много са българите, но освен това има турци, роми и власи. Независимо от наличието на различни етноси, те винаги са живели в разбирателство и мирно съжителство. В този смисъл градът може да бъде чудесен пример за успешна интеграция на всички малцинства и етноси. Според последното преброяване местните жители са 14 400.

Етикети:   Пазарджик , Градове , България , Брацигово , Батак
eXTReMe Tracker